Sankt Peders Stræde 27B  
KØBENHAVN  
  
 
 
 
 

 
 
Velkommen

Hjertelig velkommen til Heart Flow Healingscenter København.

Heart Flow er en universel energi, der stimulerer kærlighed, godhed og fred på Jorden.

Kom og oplev den fred, glæde og kærlighed der er tilstede i centret, en strøm fra selve livets kilde.

- - -

Hjertet er kilden til kærlighed og tilgivelse, den store formidler mellem vor personlighed og vort åndelige selv. Hjertet har kraften og kapaciteten til at heale og til at bringe det bedste frem i os og vore medmennesker og til at forvandle os selv og verden. Over hele verden begynder flere og flere mænd og kvinder at udvikle hjertets kærlighed og visdom. Heart Flow Worldwide søger at samle sådanne mænd og kvinder af god vilje, så vi kan arbejde hånd i hånd og bringe kærlighed og healing til Moder Jord.

Heart Flow arbejder ud fra Hjertets godhed. Med denne hjemmeside vil vi gerne introducere Heart Flow og invitere dig til at tage del i arbejdet så meget som du synes du har lyst til. I en verden med megen konflikt og lidelse har vi brug for kærlighedens kraft for at kunne heale, tilgive og forene. Kærligheden holder universet sammen og kærligheden forener mænd og kvinder og alt levende på denne Jord. Kærlighed, fred, ro i sindet og glæde afhænger ikke af noget ydre eller af omgivelserne. Kærlighed er en bevidsthedstilstand, som hører hjertet til.

Det levende ord nedenfor er et mantra taget fra bogen 'The Living Word of the Hierarchy' skrevet af Ananda Tara Shan, modergrundlægger for Heart Flow Worldwide.

Ananda har skrevet mange mantras, som hjælper dig med renselse, dedikation og fordybelse.

De violette mantras er særligt effektive i deres transformerende effekt. Her følger et violet mantra:

Violette Flamme Violette Lys
Kom strålende ned
Over mig, Rens mig,
Forvandl mig, Forløs mig

Opstandelsens Ånd
Stig ned over mig,
Løft mig til Dig
Helliggør mig, Helbred mig
Opstandelsens Ånd
Fuldkommengør mig
Jeg priser Dig Gud
Du er mit liv
Mit Lys
Maitreya, herlige Kristus
Ånd ind i mit hjerte Din Kærlighed

Ananda Tara Shan

 

 

 

 

 

 

 
FOKUS